ollege Name5

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru
 
Метою діяльності Центру є сприяння реалізації права здобувачів освіти й випускників на працю та забезпечення випускників першим робочим місцем. Участь та співпраця закладу освіти із зацікавленими сторонами (організаціями, підприємствами та установами) у створенні та діяльності Центру регламентуються відповідними договорами щодо сприяння організації практичного навчання, працевлаштування випускників та їх адаптації до практичної діяльності, сприяння розвитку підприємницької ініціативи, опанування навичками самопрезентації, техніки пошуку роботи, здійснення моніторингу їхньої кар’єри та соціальне партнерство з роботодавцями.
 
Завданнями Центру є:
- сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти та випускників;
- проведення постійного аналізу попиту ринку праці на фахівців, підготовку яких здійснює заклад освіти;
- налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для здобувачів освіти й випускників;
- забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;
- інформування здобувачів освіти й випускників Коледжу про вакантні місця в закладах освіти, на підприємствах, установах та організаціях, що відповідають їхній фаховій підготовці (спеціальності);
- здійснення спільно з державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників за місцем їхнього проживання.
- активізація і систематизація профорієнтаційної роботи та сприяння забезпеченню сучасного освітнього процесу із залученням інформаційно-інноваційних технологій у Коледжі;
- проведення організаційної та консультативної роботи зі студентами та випускниками Коледжу з питань сприяння працевлаштуванню;
- сприяння в організації проходження усіх видів практик, передбачених навчальним планом відповідної спеціальності (спеціалізації) здобувачів освіти Коледжу;
- організація інформаційно-рекламної роботи, спрямованої на анонсування заходів, що проводяться на національному, регіональному та міському рівнях, у сфері сприяння працевлаштуванню;
- інформаційна діяльність щодо залучення вступників для навчання у Коледжі.
 
Основними функціями Центру є:
- співпраця з потенційними роботодавцями й забезпечення оперативного заповнення вакансій;
- налагодження ділових стосунків Коледжу з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування здобувачів освіти і випускників;
- запровадження системи зворотного зв’язку між закладами освіти, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) і Коледжем для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки;
- вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці, надання відповідних пропозицій керівництву закладу освіти;
- співпраця з іншими закладами освіти, підприємствами з питань працевлаштування здобувачів освіти та випускників;
- створення бази даних про здобувачів фахової освіти й випускників, які звернулися до Центру щодо працевлаштування, створення банку потенційних роботодавців (підприємств, установ і організацій) для здобувачів освіти та випускників;
- надання здобувачам освіти та випускникам інформації про вакантні робочі місця відповідно до їхньої фахової підготовки (спеціальності);
- організація роз’яснювальної роботи серед здобувачів освіти та випускників щодо нормативно-правових актів із питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;
- надання консультацій здобувачам освіти і випускникам із питань оформлення власного резюме та розміщення його на сайті Коледжу;
- організація зустрічей роботодавців зі здобувачами освіти та випускниками з питань можливості їхнього подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти та випускників (дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей із кращими випускниками закладів освіти тощо);
- здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їхнього кар’єрного зростання;
- планування і координація роботи випускових циклових комісій щодо організації зайнятості здобувачів освіти, які бажають працювати за майбутнім фахом у вільний від навчання час;
- інформування випускових циклових комісій про наявні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;
- надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;
- налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;
- щорічне інформування керівництва закладу освіти та здобувачів про проведену роботу шляхом розміщення звіту на сайті Коледжу та в інших інформаційних ресурсах;
- залучення закладів освіти, підприємств, установ та організацій (роботодавців) до благодійної діяльності.
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru