ollege Name5

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Назва освітнього компоненту

Назва підручника

Активне посилання

Анатомія людини

Грицуляк Б.В., Грицуляк В.Б. Анатомія і фізіологія людини: навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2021. 135 с.

http://surl.li/mkyrr

 

Барикова Л. Б. Анатомія людини: навч. посіб. Івано-Франківськ, 2003. 71 с.

http://surl.li/mqupe

Баскетбол з методикою викладання

Баскетбол: історія розвитку, правила гри, методика навчання / О.О. Мітова, В.В. Грюкова Дніпропетровськ . : Вид. «Інновація», 2016.110 с.

http://surl.li/ghrib

 

Костюкевич В. М. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту). Навчальний посібник. Вінниця.: Планер, 2014. 616 с.

http://surl.li/mqiho

 

Кошура А.В. Теорія і методика спортивних тренувань : навч. посіб. Чернівці.: Чернівец. нац. ун-тім. Ю.Федьковича, 2021. 120с.

http://surl.li/bzkya

 

Пасічник В. Теорія і методика викладання баскетболу : навч. посіб. / Львів.: ЛДУФК, 2015. 78 с.

http://surl.li/lhfwi

 

Грибан Г. П. Термінологічний словник з фізичної культури і спорту. Житомир: Рута, 2016. 99 с.

http://surl.li/lhfwv

Безпека життєдіяльності

Стиценко Т.Є., Пронюк Г.В., Сердюк Н.М., Хондак І.І. Безпека життєдіяльності: навч. посібник. Харкiв: ХНУРЕ, 2018. 336 с.

http://surl.li/ekrvl

 

Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 276 с.

http://surl.li/mqult

Біомеханіка

Козубенко О.С., Тупєєв Ю.В. Біомеханіка фізичних вправ: навчально-методичний посібник. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. 215 с.

http://surl.li/atont

 

Базилевич Н. О. Теоретичні основи біомеханіки. Переяслав. 2020.

http://surl.li/mqumw

Вікова фізіологія

Боярчук О. Д., Самчук В. А. Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Держ. закл. «Луган. нац. ун т імені Тараса Шевченка». Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. 374 с.

http://surl.li/mqrwf

 

Коцан І. Я., Швайко С. Є., Дмитроца О. Р. Вікова фізіологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Я. Коцан,. Луцьк : Вежа-Друк, 2013. 376 с.

http://surl.li/mqrwr

Волейбол з методикою викладання

Задорожний, Ігор Іванович. Волейбол. Навчання техніки гри : навчальний посібник /І.І. Задорожний, І.О. Мовчан. Львів: ЛДУ БЖД, 2019. 134 с

http://surl.li/mqijw

 

Жула В.П. Волейбол. Методика навчання: Навчально-методичний посібник для студентів ЗВО спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт» та 014 «Середня освіта, фізична культура». Чернігів: НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2021. 58 с.

http://surl.li/lhfof

 

Н.Ю. Щепотіна, В.М. Поліщук Теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол): методичні рекомендації. Вінниця: ВДПУ, 2019. 48 с.

http://surl.li/mqikk

 

Носко М.О. Волейбол у фізичному вихованні студентів:[підручник] / М.О. Носко, О.А. Архипов, В.П. Жула. Київ:«МП Леся», 2015.396 с.

http://surl.li/mqikf

 

Драчук А. І., Цись Д. І., Хлус Н. О., Москаленко І. М. Оптимізація фізичного виховання студентів закладів вищої освіти. Вінниця: ТВОРИ, 2020. 274 с.

http://surl.li/mqiiy

 

Костюкевич В. М. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту). Навчальний посібник. Вінниця: Планер, 2014. 616 с.

http://surl.li/mqijz

Вступ до спеціальності

Бути вчителем: Навчально-методичний посібник з курсу „Вступ до спеціальності” / Укладач О.В. Більська. Вінниця: ТД «Эдельвейс и К», 2012.296 с.

http://surl.li/evcay

 

Вступ до спеціальності: методичні рекомендації до навчальної дисципліни для студентів І курсу факультету психології та соціальної роботи спеціальності 013 Педагогічна освіта / уклад.: 

Л. О. Дубровська, В. Л. Дубровський. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020. 150 с.

http://surl.li/mqgxm

Гандбол з методикою викладання

Соловей О.М., Соловей Д.О. Основи навчання тактики гри в гандбол [навчально – методични1посібник]. Дніпро, вид-во…, 2018. с. 112.

http://surl.li/mqiik

 

Драчук А.І. Теорія і методика викладання гандболу: Навчальний посібник. 2-е вид., доповн. і переробл.Вінниця, 2011. 154 с.

http://surl.li/evcay

Гімнастика з методикою викладання

Бабюк С. М., Марчук Д. В., Марчук В. М.Теорія і методика гімнастичного багатоборства: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський

національний університет імені Івана Огієнка, 2021. 1 електрон. опт. диск (CDROM); 12 см.

http://surl.li/mqgyh

 

Айунц В.І., Мельничук Д.Р. Основи методики викладання гімнастики: Навч. посібник.Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010.76 с.

http://surl.li/mqiin

 

Худолій О.М.. Основи методики викладання гімнастики: Навч.посібник.У2-х томах.  4-е вид., випр. і доп. Харків: «ОВС», 2008. Т. 1. 408 с.

http://surl.li/mqiue

 

Черняков В.В., Желізний М.М., Литвин Т.С. Гімнастична термінологія (з елементами музично-ритмічного виховання): навчальний посібник. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2016.  128 с.

http://surl.li/mqiiq

 

Кривенко А.П., Желізний М.М.. Гімнастика (теоретичні відомості): навчальний посібник. Чернігів: НУЧК, 2019.120 с.

http://surl.li/mqiiu

Загальна фізіологія

Боярчук О. Д., Самчук В. А. Фізіологія (ВНД та вікова) з основами генетики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Держ. закл. «Луган. нац. ун т імені Тараса Шевченка». Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. 374 с.

http://surl.li/mqrwf

 

Коцан І. Я., Швайко С. Є., Дмитроца О. Р. Вікова фізіологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Я. Коцан,. Луцьк : Вежа-Друк, 2013. 376 с.

http://surl.li/mqrwr

Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)

Англійська мова для повсякденного спілкування: підручн.5-те вид., стер. / за ред. В. К. Шпака. Київ: Вища шк., 2007. 302 с.

http://surl.li/mqrmg

 

Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник: мова англ., укр. Київ: ТОВ ВП Логос-М, 2006. 342 с.

http://surl.li/bjzbu

Історія України

Власов В.С., Кульчицький С.В. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Література ЛТД, 2018. 256 с.

http://surl.li/qklc

 

Власов В.С., Кульчицький С.В. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Література ЛТД, 2019. 256 с.

http://surl.li/qklj

Історія фізичної культури

Школа О.М., Золочевський В.В. Історія фізичної культури: навчальний посібник / за ред. О.М. Школи. Харків, ХГПА, 2013. 217с.

http://surl.li/ehhfc

 

Степанюк С.І. Історія фізичної культури: навчально-методичний посібник . Херсон: вид-во ПП Вишемирський В.С., 2016.  272 с.

http://surl.li/mggrz

Культурологія

Культурологія: Підручник. Одеса: Університет Ушинського, 2023. 433 с.

http://surl.li/mqgxh

 

Культурологія : навч.-метод. посібник / А.І. Сушко, Т.М. Краснопольська. Одеса: Фенікс, 2018. 34 с.

http://surl.li/mqgze

Легка атлетика з методикою викладання

Ахметов Р. Ф., Максименко Г. М., Кутек Т. Б. Легка атлетика: Підручник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013.340 с.

http://surl.li/mqigo

 

Драчук. А.І., Цись Д.І., Хлус Н.О., Москаленко І.М. Оптимізація фізичного виховання студентів закладів вищої освіти / А.І. Драчук, Д.І. Цись, Н.О. Хлус, І.М. Москаленко. Вінниця : ТВОРИ, 2021. 274с. 

http://surl.li/mqiiy

 

Кузьомко Л.М. Легка атлетика з методикою викладання: Навчальний посібник для студентів спеціальності „Фізичне виховання” педагогічних університетів. Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет, 2008.372 с.

http://surl.li/gksnz

 

Кутек Т.Б. Сучасна спортивна підготовка кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках: Монографія/Т.Б Кутек. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 280 с.

http://surl.li/lhymq

 

Савчук С. І. Підготовка вчителя фізичної культури у процесі вивчення курсу «Легка атлетика»: автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання та спорту: спец. 24. 00. 02 / С. І. Савчук. Луцьк, 2000. 20с.

http://surl.li/ghrnd

 

Микіч М. С. Організація та методика навчання техніці легкоатлетичних вправ / М. С. Микіч // Роль фізичної культури в здоровому способі життя: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Львів, 2013. Ч. II. С. 234-236.

http://surl.li/lhyrs

Лижний спорт з методикою викладання

Лижний спорт: навчальний посібник для студентів вищих навчальних

закладів напрямків підготовки «Фізичне виховання» і «Спорт» тренерів ДЮСШ

та вчителів фізичної культури / В. В. Ворона, А. М. Ратов. Суми: СумДПУ ім.

А.С. Макаренка, 2019. 202 с.

http://surl.li/mqisn

 

Основи методики навчання техніки пересування на лижах: Методичні рекомендації для студентів середніх та вищих навчальних закладів до вивчення курсу лижний спорт та методика викладання. Суми: СумДПУ ім.А.С. Макаренка, 2006. 84 с.

http://surl.li/mqito

Методика використання інформаційних технологій на заняттях з фізичної культури

Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 240 с.

http://surl.li/mqghn

 

Інтерактивні технології в післядипломному навчанні. Електронний довідник

http://surl.li/mqgux

 

Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М., Іващенко Ю.С., Гуляєва О.А., Соболенко О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с.

http://surl.li/acmwa

 

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: словник. Київ: ЦП Компринт, 2019. 134 с.

http://surl.li/eiwvc

 

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: організація дистанційного і змішаного навчання у початковій школі» (авт. Трипольська О. О., Блізнякова О. А., Вовк О. В., Єрмоленко С. В., Лебідь О. Г., Обуховська О. І., Овчаренко І. М.)

http://surl.li/ekqoj

Методика виховної роботи

Маценко Л.М.Теорія і методика виховання : навчальний посібник. Вид. 3-тє, доп., перероб. Київ: ЦП «Компринт», 2019. 319 с.

http://surl.li/mqgzg

 

Андрощук І.В., Андрощук І.П. Методика виховної роботи : навч. посібник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. 320 с. URL

http://surl.li/mqegb 

Методика фізичного виховання в спецмедгрупах

Боднар І. Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп:

монографія / Іванна Боднар. Львів: ЛДУФК, 2014. 316 с.

http://surl.li/mqfmc

 

Боднар І. Теорія, методика і організація фізичного виховання учнів спеціальної

медичної групи Навч.-методичний посіб. Львів.: Українські технології. 2005. 48 с.

http://surl.li/mqfmo

 

Методика проведення фізичної культури в спеціальних медичних групах : навч.-метод. посібник / укл. О.Д. Гауряк, Л.Г. Доцюк. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2021. 156 с

http://surl.li/mqfoi

Настільний теніс з методикою викладання

Бірук І.Д. Настільний теніс: Навчально-методичний посібник. Рівне: НУВГП, 2014. 164.

http://surl.li/mqgdn

 

Ребрина А. А. та ін. Настільний теніс. Перший рік навчання. Метод. посіб. Київ: Літера ЛТД, 2010. 144 с.

http://surl.li/mqgdy

 

Ребрина А. А., Коломоєць Г.А., Деревянко В.В. Настільний теніс. Другий рік навчання. Метод. посіб. Київ: Літера ЛТД, 2010. 144 с.

http://surl.li/mqihr

 

Настільний теніс: метод. посіб. / А. А. Ребрина, Г.А. Коломоєць, В. В. Деревянко. Київ: Літера ЛТД, 2010. 144 с.

http://surl.li/mqihr

 

Ребрина А. А. Спортивні ігри. Настільний теніс. Навч. посіб. Хмельницький: ХНУ, 2015. С. 226-327.

http://surl.li/mqihu

 

Йопа Т. В. Основи техніки гри в настільний теніс: дис. – Національний університет" Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2020.

http://surl.li/mqgdy

 

Koльцoвa O., Coкoлoв A. Ocoбливocтi вiдбopy тa вибopy cтилю гpи в нacтiльний тeнic з ypaxyвaнням пcиxoлoгiчниx acпeктiв poзвиткy ocoбиcтocтi//Aктyaльнi пpoблeми юнaцькoгo cпopтy: Зб. нayк. пpaць. Xepcoн, 2005. C. 8-11.

http://surl.li/mqgdy

Організація роботи спортивних гуртків і секцій

Організація та методика спортивно-масової

роботи: навч. посібник / уклад.: Цибульська В.В., Безверхня Г.В.Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. 220 с.

http://surl.li/eimln

 

Сергієнко В.М., Полтавцева Т.І.

Технології організації спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи: Навчальний посібник для студентів спеціальності “Фізична культура”. 2-е вид., перероб. і доп. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008.164 с.

http://surl.li/mqijc

Основи матеріально-технічного забезпечення

Решетило С. Спортивно-фізкультурні споруди та обладнання: Навчальний посібник для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в галузі фізичного виховання і спорту. Львів: ЛДУФК, 2010.

http://surl.li/mqgqc

 

Державні будівельні норми України: Будинки і споруди: Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди: ДБН В.2.2-13-2003: Видання офіційне. Державний комітет України з будівництва та архітектури, Київ 2004. 181 с.

http://surl.li/mqgqu

Основи педагогічної майстерності

Мачинська Н. Основи педагогічної майстерності : навч.-метод. посібник Львів :ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 286 с.

http://surl.li/mqgvo

 

Філатова Л. С. Педагогічна майстерність : навчальний посібник. Харків : ХНПУ, 2021. 90с.

http://surl.li/mqgwf

 

Холковська І. Л., Волошина О. В, Губіна С. І. Основи педагогічної майстерності: практикум Вінниця: «Твори», 2019. 240 с.

http://surl.li/mqgwr

Охорона праці

Одарченко М. С., Одарченко А. М., Степанов В. І., Черненко Я. М. Основи охорони праці: підручник. Харків, 2017. 334 с.

http://surl.li/mqgad

 

Ткачук К.Н., М.О.Халімовський М.О., В.В.Зацарний В.В. Основи охорони праці. Київ: Основа, 2006. 448 с.

http://surl.li/dgpcc

 

Сєріков Я. О. Основи охорони праці.Харків, ХНАМГ, 2007. 227с.

http://surl.li/mqgdv

Педагогіка

Практикум з педагогіки / за заг. ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во Житомир. держ. ун-т, 2017. 546 с.

http://surl.li/mqhfz

 

Волкова Н.П. Педагогіка: посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Академія, 2001. 576с.

http://surl.li/evlbl

 

Ординський В.Л. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. К. Центр учбової літератури, 2009. 372 с.

http://surl.li/mqhhb

Підвищення спортивної майстерності

Ахметов Р. Ф., Максименко Г. М., Кутек Т. Б.Легка атлетика: Підручник. Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010.320 с.

http://surl.li/mqigo

 

Мудрик Ж.С., Добринський В.С., Деделюк Н.А. Методичні рекомендації з курсу «Теорія спорту»: для студентів факультетів фізичної культури, спорту та здоров’я. Луцьк

http://surl.li/mqihe

 

Костюкевич В. М. «Теорія і методика спортивної підготовки» (на прикладі командних ігрових видів спорту). Навчальний посібник / В. М. Костюкевич Вінниця: Планер, 2014. 616 с.

http://surl.li/mqiho

Плавання з методикою викладання

Грузевич І. В. Теорія і методика викладання плавання в закладах освіти / Ірина Володимирівна Грузевич. м. Вінниця. 2021. 120 с.

http://surl.li/eihez

 

Крук М.З., Биканов С.Р., Крук А.З. Теорія і методика викладання плавання: Навчально-методичні матеріали для студентів факультету фізичного виховання і спорту. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. 108

http://surl.li/ghrya

 

Плавання з методикою викладання: навчально-методичний посібник / укл. : М.Ю. Ячнюк, І.О. Ячнюк, Ю.Б. Ячнюк. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2020. 216 с.

http://surl.li/eihem

Практикум із суддівства

Синіговець І.В. Організація та методика проведення змагань зі спортивних ігор: методичний посібник для студентів ВНЗ факультету фізичного виховання, вчителів з фізичної культури ЗОШ та тренерів ДЮСШ / І.В. Синіговець. Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені. Т.Г. Шевченка, 2011.

http://surl.li/mqide

 

Гриньова Т.І. Основи підготовки суддів зі спортивного туризму: навчально-методичний посібник. Харків, 2018. 158 с.

http://surl.li/mqidl

 

Сергієнко В. М. Фізкультурно-спортивна діяльність тренера з виду спорту: навчальний посібник / В. М. Сергієнко. Суми : Сумський державний університет, 2022.184 с.

http://surl.li/mqieo

Психологія

Варій М. Й. Загальна психологія: навчальний посібник / Мирон Йосипович Варій. Київ, «Центр учбової літератури». 2014. 968 c.

http://surl.li/mqfts

 

Загальна психологія. / За заг. ред. С. Д. Максименка. Підручник. Вінниця, Нова книга.

2009. 704 с.

http://surl.li/mqfpo

 

М’ясоїд П. А. Курс загальної психології: у 2 т.: Підручник / П. А. М’ясоїд. Київ,

Алеута. 2011. 496 с.

http://surl.li/mqfsl

 

Сергєєнкова О. П. Загальна психологія. Навч. посіб. К. Центр учбової літератури, 2012. 296 с

http://surl.li/mqfvy

Рухливі ігри з методикою викладання

Рухливі ігри : з методикою викладання : навч. посібник / уклад.: Безверхня Г.В., Семенов А.А., Килимистий М.М., Маслюк Р.В. Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. 104 с.

http://surl.li/ghsdb

 

Рухливі ігри з методикою викладання: навчально-методичний посібник / уклад.: Дідько С.П., Медвідь А.М., Царик А.П. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. 227 с.

http://surl.li/mqhbx

Соціологія

Козирєв М.П. Соціологія: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 440 с.

http://surl.li/mqhhs

 

Толстов І.В., Даніл’ян В.О. Соціологія: навч. посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2018. 284 с.

http://surl.li/mqhjn

Спортивна реабілітація

Мухін В. М. Фізична реабілітація: підручник / В. М Мухін.3-тє вид., переробл. та доповн. К.: Олімп, л-ра, 2009.488 с: іл.

http://surl.li/mqgph

 

Фізична реабілітація, спортивна медицина : конспект лекцій / укладач Н. В. Петренко. Суми: Сумський державний

університет, 2022.134 с.

http://surl.li/mqijg

 

Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту

/ авт. кол.: Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. Львів: ЛДУФК, 2010. 447 с.

http://surl.li/gxxox

Теорія і методика фізичного виховання

Тулайдан В.Г., Тулайдан Ю.Т. Практикум з теорії і методики фізичного виховання. Львів, «Фест-Прінт». 2017. 179 с.

http://surl.li/mpzuo

 

Черненко, С. О.Теорія й методика фізичного виховання: навчальний посібник:

у 2 частинах / Черненко С. О. Краматорськ: ДДМА, 2021.Частина 1.215 с.

http://surl.li/eihba

 

Іващенко В.П., Безкопильний О.П., Теорія і методика фізичного виховання: Підручник. Ч.1 Черкаси: Видавництво, 2005.420

http://surl.li/mqahb

 

Славітяк О.С, Практикум з теорії і методики фізичного виховання. Миколаїв: МНУ ім. В. О.Сухомлинського, 2019. 150 с.

http://surl.li/mqahz

Технічні засоби навчання і методика їх застосування

Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. навч. посіб.  К. Центр учбової літератури, 2012. 240 с.

http://surl.li/mqgyf

 

Гороль П.К., Коношевський Л.Л., Вороліс М.Г. Методика використання технічних засобів навчання: Навчально-методичний посібник. Київ: «Освіта України», 2007. 256с.

http://surl.li/mqhdy

Туризм з методикою викладання

Торяник В.М., Сардак С.Е. Джинджоян В.В. Туризмологія: підручник. За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В.О. Негодченка Дніпро: ДГУ, 2022. 306 с.

http://surl.li/kpqwi

 

Зубаль М.В., Гуска М.Б., Райтаровська І.В., Мазур В.Й., Авінов В.Л. Спортивний туризм: навчальний посібник. Кам'янець-Подільський: ПП Ящишин Ю.І., 2021. 417 с.

http://surl.li/mqhwp

Українська мова (за професійним спрямуванням

Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М., Кавера Н.В. Практикум з української мови за професійним спрямуванням: навч. посіб. Видання друге. Київ: Кондор, 2014. 296 с.

http://surl.li/mqibv

 

Риторика: навч.-метод. посібник / укл. Лариса Мафтин. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 344 с.

http://surl.li/mqibm

Футбол з методикою викладання

Спортивні ігри з методикою викладання (футбол): навч.-метод. посібник / укл. Ю.Ю. Мосейчук, С.В. Дарійчук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 288 с.

http://surl.li/eihgs

 

Степаненко В. М. Теорія і методика викладання футболу: навч. посібник [для студ. вищ. пед. навч. закладів]/В.М. Степаненко. ПереяславХмельницький: СПД Кузьмичова Р.Ю., 2010.

http://surl.li/mpztz

 

Удосконалення спортивної підготовки при проведенні занять з футболу [Електронний ресурс]: методичні рекомендації / НТУУ «КПІ»; уклад. А. Р. Гринь. Електронні текстові дані (1 файл: 354 Кбайт).Київ: НТУУ «КПІ», 2012.Назва з екрана.

http://surl.li/mqjcc

 

Костюкевич, В. М. Теорія і методика викладання футболу: навчальний посібник. 2-е вид. перероб. та доп. /В. М. Костюкевич, О. А. Перепелиця, С. А. Гудима,

В. М. Поліщук; за заг. ред. В. М. Костюкевича. Київ: КНТ, 2017. 310 с.

http://surl.li/mpzuo

Цифрові технології навчання та методика їх застосування

Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 240 с.

http://surl.li/mqghn

 

Швачич Г.Г., Толстой В.В., Петречук Л.М., Іващенко Ю.С., Гуляєва О.А., Соболенко О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Навчальний посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с.

http://surl.li/acmwa

 

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: словник. Київ: ЦП Компринт, 2019. 134с.

http://surl.li/eiwvc

Електронні версії підручників здобуття профільної середньої освіти

Електронні версії підручників за 10 клас на сайті Інституту модернізації змісту освіти

http://surl.li/ecfbf

 

Електронні версії підручників за 11 клас на сайті Інституту модернізації змісту освіти

http://surl.li/mpzjm

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru