ollege Name5

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

2024 рік

Звітна науково-практична конференція викладачів, докторантів, аспірантів та молодих учених, здобувачів вищої та фахової передвищої освіти "Наука та освіта в умовах війни: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка", (Глухів, 23-24 травня). Частина ІІ. Аспіранти та молоді учені, здобувачі вищої та фахової передвищої освіти

Звітна науково-практична конференція викладачів, докторантів, аспірантів та молодих учених, здобувачів вищої та фахової передвищої освіти "Наука та освіта в умовах війни: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка", (Глухів, 23-24 травня). Частина І. Вища школа

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Студентський науковий вимір проблем природничо - математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору», (Глухів, 16-17 травня 2024 року). Сертифікати

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція "Перші кроки у науці: науковий пошук студентів фахових коледжів", (Київ, 15 травня 2024)

ІV Міжнародна науково-практична конференція "Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи", (Глухів, 9 травня 2024 року)

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція«Початкова освіта в парадигмі Нової української школи: виклики часу», (Глухів, 25 квітня 2024 року)

ХІІ Всеукраїнські науково-педагогічні читаннях молодих учених і здобувачів освіти іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» , (Глухів, 18-19 квітня 2024 року)Сертифікати

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій», (Глухів, 5 квітня 2024 року). Сертифікати   

ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання", ( Київ, 26 лютого - 7 березня 2024 рік)

ІІ Всеукраїнська науково-практичнаконференція "Безпечне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення в умовах воєнного та повоєнного часу", (Тернопіль, 1 березня 2024 рік)

ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання", ( Київ, 26 лютого - 7 березня 2024 рік)

Х Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання графічної підготовки: теорія, практика та шляхи розвитку», присвяченої пам’яті член-кореспондента НАПН України Віктора Сидоренка (Київ, 24 лютого 2024 рік)

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Технологічна освіта: сучасні реалії та перспективи розвитку», присвяченої пам’яті академіка Дмитра Тхоржевського» (Київ, 23 лютого 2024 рік)

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності: теорія і практика» (Глухів, 22 лютого 2024 року) Сертифікати

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова й література у вимірах сьогодення: мовознавчий та лінгводидактичні аспекти» (до Міжнародного дня рідної мови) ( Чернігів, 21 - 22 лютого 2024 рік)

VІ Усеукраїнська студентсько-викладацька науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю "Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні" (Глухів, 15-16 лютого 2024 р.)

2023 рік

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ І ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ" (Чернігів, 21-22 грудня 2023 рік)

ПРОГРАМА, СЕРТИФІКАТИ РЕГІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ «ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» (22 листопада 2023 рік)

VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ «ПІДГОТОВКА МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ, ВИКЛАДАЧА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», який відбувся 3 листопада 2023 р. в заочній формі! Дякуємо за участь!!!

ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА ПРІОРИТЕТИ»

Сертифікати про участь у V Всеукраїнській студентській науково-практичній інтернет-конференції "Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до Єввропейського освітнього простору" 15-16 березня 2023 року

Програма звітної науково-практичної конференції викладачів докторантів, аспірантів та молодих учених, здобувачів вищої та фахової передвищої освіти "Наука та освіта в умовах війни: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка" (23-24 травня 2023 року) Збірник робіт викладачів Збірник робіт здобувачів освіти

Програма ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій» (7 квітня 2023 р.)

Програма Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу» (28 квітня 2023 року)

2022 рік

Програма Міжнародної науково-практичної конференції«Розвиток гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності:вітчизняний та зарубіжний досвід» (16 лютого 2022 року)

Програма І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання» (20–21 жовтня 2022 року)

Програма ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи» (21 жовтня 2022 р.)

Програма VІ Всеукраїнського науково-методичного семінару «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітнійпроцес інноваційних технологій» (4 листопада 2022 р.)

Програма Всеукраїнської інтернет-конференції «Актуальні питання дослідження вітчизняної історії та викладання предметів громадянської та історичної освітньої галузі в умовах НУШ» (17 листопада 2022 року)

Програма І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та туристично-краєзнавчої і фізкультурно-оздоровчої роботи» (24 листопада 2022 року)

 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru