ollege Name5

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу есе «Стоп – плагіат!» серед здобувачів фахової передвищої освіти ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка»

 

І. Загальні положення

Конкурс есе «Стоп – плагіат!» проводиться серед здобувачів фахової передвищої освіти ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка» з метою об’єднати їх довкола питання академічної доброчесності, формування в них компетентностей академічної культури, конкурентоспроможності в українському та міжнародному науковому просторі.

ІІ. Завдання конкурсу

  • дотримання основних моральних і правових норм академічної поведінки;
  • попередження плагіату як акту шахрайства та фальсифікації наукових і освітніх результатів у роботах здобувачів освіти;
  • розуміння, що важливим фактором успішності науковця є його академічна доброчесність, на якій базується довіра колег, стейкхолдерів тощо;
  • забезпечення дотримання усіма учасниками освітнього процесу встановлених правил і процедур з питань академічної доброчесності та запобігання в освітньому процесі явища плагіату.

ІІІ. Порядок проведення та організатори Конкурсу

3.1. Учасниками конкурсу є здобувачі фахової передвищої освіти ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка».

3.2. До участі в Конкурсі приймаються лише авторські есе, написані українською мовою.

3.3. Кожен учасник може подати лише одну авторську роботу.

3.4. Для проведення конкурсного відбору, визначення переможців Конкурсу створюється журі.

3.5. Подання конкурсних робіт на розгляд журі здійснюється у визначені терміни – до 14 квітня 2024 року.

ІV. Вимоги до оформлення конкурсних робіт

4.1. Обсяг роботи не повинен перевищувати 1-ої сторінки друкованого тексту (1000 знаків з пробілами).

4.2. Структура роботи:

  • теза, у якій міститься постановка проблеми в загальному вигляді;
  • аргументи та приклади;
  • висновок.

4.3. Робота виконується в текстовому редакторі Microsoft Word; стиль Nimes New Roman, 14 кегль, інтервал 1,5, береги по 2 см з кожного боку, вирівнювання – по ширині.

4.4. У роботі необхідно зазначити прізвище, ім’я, по батькові автора, спеціальність, контактні дані (номер телефону, електронна пошта); відомості про керівника (викладача).

V. Критерії оцінювання

- відповідність тематиці конкурсу;

- логіка та повнота викладу матеріалу;

- оригінальність та новизна роботи;

- обґрунтованість і практичність висновків і пропозицій.

Кожен критерій оцінюється за 5-бальною шкалою.

VІ. Визначення переможців

6.1. Переможцями конкурсу вважаються учасники, роботи яких набрали найбільшу кількість балів.

6.2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та грамотами ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка», а кращі роботи будуть розміщені на сайті http://ppk.gnpu.edu.ua/.

Склад журі конкурсу есе «Стоп – плагіат!»

Голова журі – Туряниця Зоя Василівна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з НВР, голова комісії з питань етики та академічної доброчесності Коледжу

Секретар журі – Сорока Оксана Леонідівна, викладач української мови, секретар комісії з питань етики та академічної доброчесності Коледжу

Члени журі: Руда Галина Сергіївна, завідувач навчально-методичного кабінету

Карась Олена Дмитрівна, доктор філософії, викладач української мови за професійним спрямуванням

Усок Олена В’ячеславівна, викладач української мови

Роботи студентів, що брали участь в загальноколеджному конкурсі есе «Стоп – плагіат!», що проходив з 01 по 14 квітня 2024 р.

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ «CREATIVE COMMONS»

   01 квітня 2024 р. у рамках плану роботи комісії з питань етики та академічної доброчесності Валерій Сорока провів для здобувачів освіти та викладачів інформаційний дайджест «Creative Commons».

image1

Детальніше

    Тому сьогодні мова йде про ліцензії Creative Commons та авторське право та чи можна використовувати чужий твір, фото або відео з YouTube, соцмережі або просто з інтернету для написання власної наукової роботи.

image1

    У цивілізованому світі вважається, що, коли автор створює власний продукт, то він автоматично захищається авторським правом.

    Автору належить виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Тобто, для того щоб скористатися твором автора (в комерційних чи некомерційних цілях), необхідно отримати від нього дозвіл. Але також автор будь-якого матеріалу, розміщеного в мережі «Інтернет» може вільно його поширювати заздалегідь зазначаючи, на яких умовах, користуючись ліцензіями creative commons.

    Переглядаючи матеріали в мережі «Інтернет», на сайтах можна побачити зображення ліцензій Creative Commons, що забезпечують певну юридичну визначеність у поширенні або подальшому використанні чужих творів. Вони дозволяють автору встановити умови повторного використання або поширення твору іншими особами. Кожна з ліцензій має своє графічне зображення, що дає можливість візуально позначити ліцензію та умови, на яких автор дозволяє використовувати свій твір.

    Отримати ліцензію на свій твір з відповідними дозволами автор може безкоштовно на офіційному сайті Creative Commons за посиланням https://creativecommons.org/

image1

 
 
 
 
 

 Abetka akademichnoi dobrochesnosti  Navihatsiia saitom

 

Порядок перевірки курсових робіт студентів на наявність ознак плагіату

Цифрова колекція курсових робіт

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joomla Plugins
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru