ollege Name5

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

TsK profesiinoi osvity

Циклова комісія професійної освіти працює над реалізацією науково-методичної проблеми «Сучасні підходи до формування професійної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти під час вивчення предметів фахової підготовки».

Викладачі ЦК створюють найсприятливіші умови формування професійного інтересу в здобувачів освіти. З цією метою вони використовують засоби, що стимулюють цікавість до знань, застосовують методи активізації пізнавальної діяльності, створюють на заняттях ситуації, що потребують більш ґрунтовних знань, аналізують приклади з життя під час освітнього процесу, збільшують питому вагу самостійної роботи. Під керівництвом викладачів ЦК професійної освіти здобувачі освіти беруть активну участь у студентських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах різного рівня, публікують наукові статті, тези доповідей.

Склад циклової комісії:
Горєлий Руслан Петрович (Голова циклової комісії професійної освіти, викладач фахових дисциплін)
Horielyi R P
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Дата й місце народження: 27 червня 1985 року, с. Печенюги, Новгород-Сіверський район Чернігівської області, Україна
Освіта:
2002–2007 рр. — Глухівський державний педагогічний університет (спеціальність «Професійне навчання (Механізація і гідромеліорація сільського господарства)»
2006–2007 рр.  Глухівський державний педагогічний університет (магістратура, спеціальність «Професійне навчання (Механізація і гідромеліорація сільського господарства)»)
Трудова діяльність:
2007–2022 рр. — ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка», викладач фахових дисциплін
Напрям наукових досліджень:
Тема, над якою працює: Використання проблемних ситуацій під час викладання правил дорожнього руху
Кількість науково-методичних публікацій — 27
Керівництво студентським науковим гуртком «Форсаж»
Основні навчальні дисципліни: правила дорожнього руху, основи безпеки дорожнього руху та перша медична допомога, технічне обслуговування автомобілів і двигунів, автомобілі і транспортні засоби, будова та експлуатація вантажного автомобіля
Бикова Тетяна Борисівна (Викладач фахових дисциплін)
Bykova T B
ORCID: 0000-0001-7347-7713
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Дата й місце народження: 31 cічня 1975 року, м. Путивль Сумської області, Україна
Освіта:
1992–1995 рр. — Кролевецьке ПТУ–22 (Кравець п’ятого розряду, закрійник верхнього одягу шостого розряду)
1995–2000 рр. — Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського (спеціальність «Трудове навчання і фізика»)
2018–2021 р. — аспірантура Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями))
Трудова діяльність:
2009–2022 рр. — ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка», викладач фахових дисциплін
Напрям наукових досліджень:
Тема, над якою працює: Формування спеціальних компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти в процесі викладання освітніх компонентів швейного профілю
Кількість науково-методичних публікацій — 43
Дисертаційна робота: Професійна підготовка майстрів виробничого навчання швейного профілю із застосуванням змішаного навчання
Керівник студентської проблемної групи «Створення сценічного костюма»
Слухач міжнародних онлайн-стажувань: Німеччина та Австрія (PAGOSTE), Польща (Люблін)
Основні навчальні дисципліни: обладнання швейного виробництва, конструювання та моделювання одягу, основи композиції одягу
Геращенко Неля Миколаївна (Викладач фахових дисциплін)
Herashchenko N M
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Дата й місце народження: 10 серпня 1966 року, с. Перемога Глухівського району Сумської області, Україна
Освіта:
1983–1988 рр. — Полтавський сільськогосподарський інститут
2004–2005 рр. — Глухівський державний педагогічний університет (магістратура, спеціальність «Професійне навчання (Механізація і гідромеліорація сільського господарства)»)
Трудова діяльність:
1988–1996 рр. — колгоспім. Мічуріна, зоотехнік
1996–2022 рр. — ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка»,викладач фахових дисциплін
Напрям наукових досліджень:
Тема, над якою працює: Активізація пізнавальної діяльності й створення оптимальних умов для опанування здобувачами освіти професійних знань, умінь, навичок
Кількість науково-методичних публікацій — 28
Керівництво студентським науковим гуртком «Форсаж»
Основні навчальні дисципліни: організація та методика професійного навчання, загальні технології харчової промисловості, технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства, основи агрономії та зоотехнії
Кривошей Марина Олександрівна (Завідувач навчально-виробничими практиками)
Kryvoshei M O
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Дата й місце народження: 01 квітня 1988 року, м. Глухів Сумської області, Україна
Освіта:
2005–2010 рр. — Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (спеціальність «Біологія. Англійська мова»)
Трудова діяльність:
2017–2022 рр. — ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка», завідувач навчально-виробничими практиками
Максимович Олександр Миколайович (Викладач фахових дисциплін)
Maksymovych O M
ORCID: 0000-0002-1808-8018
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Дата й місце народження: 29 червня 1995 року, м. Глухів Сумської області, Україна
Освіта:
2011–2015 рр. — Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (спеціальність «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)»)
2015–2017 рр. — Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (спеціальність «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)»)
2017–2018 рр. — Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (магістратура, спеціальність «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)»)
Трудова діяльність:
2019–2022 рр. — ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка», викладач фахових дисциплін
Напрям наукових досліджень:
Тема, над якою працює: Вдосконалення компетентностей майбутніх фахівців автотранспортного профілю
Кількість науково-методичних публікацій — 20
Дисертаційна робота: Формування технічної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання автотранспортного профілю в коледжах
Керівництво студентським науковим гуртком «ТорТрак»
Член наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Основні навчальні дисципліни: технологія ремонту та експлуатація транспортних засобів
Сєврюкова Валентина Єгорівна (Викладач фахових дисциплін)
Sievriukova V Ye
ORCID: 0000-0003-2620-5269
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Дата й місце народження: 17 липня 1958 року, м. Глухів Сумської області, Україна
Освіта:
1978–1984 рр. — Київський технологічний інститут легкої промисловості (спеціальність «Технологія швейних виробів»)
Трудова діяльність:
2006–2022 рр. — ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка», викладач фахових дисциплін
Напрям наукових досліджень:
Тема, над якою працює: Індивідуальний підхід до студентів при вивченні дисциплін швейного профілю
Кількість науково-методичних публікацій — 30
Керівництво студентським науковим гуртком «Дизайн-студія "Від малюнка до готового виробу"»
Основні навчальні дисципліни: технологія швейного виробництва, матеріалознавство, художня обробка матеріалів
Туряниця Зоя Василівна (Заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач-методист, викладач фахових дисциплін)
Turianytsa Z V
ORCID: 0000-0003-4526-757X
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Дата й місце народження: 15 жовтня 1966 року, м. Ура-Тюбе, Таджикистан
Освіта:
1984–1988 рр. — Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського (спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання»)
1993–1997 рр. — Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка (спеціальність «Українська мова і література»)
2008–2012 рр. — аспірантура Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України (спеціальність 13.00.04Теорія і методика професійної освіти)
Трудова діяльність:
1988–1990 рр. — Охромієвицька середня школа Корюківського району, учитель української мови та літератури
1990–1993 рр. — дитячий садок № 1 м. Глухова Сумської області, вихователь
1993–2002 рр. — середня школа № 2 м. Глухова Сумської області, учитель української мови та літератури
2002 р. — ПТУ–31 м. Глухова Сумської області, викладач української мови і літератури
2002–2004 рр. — Професійно-педагогічний коледж Глухівського державного педагогічного університету, викладач української мови і літератури
2004–2008 рр. — Професійно-педагогічний коледж Глухівського державного педагогічного університету, заступник директора з виховної роботи
2010–2022 рр. — ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка», заступник директора з навчально-виховної роботи
Напрям наукових досліджень:
Тема, над якою працює: Формування професійних компетентностей у майбутніх майстрів виробничого навчання в процесі вивчення фахових дисциплін
Кількість науково-методичних публікацій — 35
Дисертаційна робота: Формування в майбутніх майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю готовності до професійного самовдосконалення
Член обласного методичного об’єднання заступників директорів з ВР
Основні навчальні дисципліни: теорія та методика професійного навчання, методика виховної роботи
Фокін Олександр Володимирович (Викладач фахових дисциплін)
Fokin O V
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Дата й місце народження: 10 березня 1954 року, м. Харків, Україна
Освіта:
1989–1994 рр. — Харківський політехнічний інститут. Автомобіле- і тракторобудування. Інженер-механік
Трудова діяльність:
1986–2008 рр. — Глухівська ДРБУ–93 (дорожньо-ремонтне будівельне управління 93), головний інженер управління
2008–2012 рр. — Глухівська ДЕД (дорожньо-експлуатаційна дільниця), начальник дільниці
2012–2022 рр. — ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка», викладач фахових дисциплін
Напрям наукових досліджень:
Тема, над якою працює: Використання проблемних ситуацій на заняттях із фахових дисциплін при підготовці майбутнього майстра виробничого навчання.
Кількість науково-методичних публікацій — 20
Керівництво студентським науковим гуртком «Форсаж»
Основні навчальні дисципліни: виробниче навчання, експлуатація та ремонт транспортних засобів, організація та методика професійного навчання
Шилко Сергій Олексійович (Завідувач відділення професійної освіти, викладач фахових дисциплін)
Shylko S O
ORCID: 0000-0003-3160-6569
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Дата й місце народження: 27 березня 1984 року, с. Берестівка, Липоводолинський район Сумської області, Україна
Освіта:
2001–2006 рр. — Глухівський державний педагогічний університет (спеціальність «Професійне навчання (Механізація і гідромеліорація сільського господарства)»
2006–2007 рр. — Глухівський державний педагогічний університет (магістратура, спеціальність «Професійне навчання (Механізація і гідромеліорація сільського господарства)»)
2015–2017 рр. — Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (магістратура, спеціальність «Управління навчальним закладом»)
Трудова діяльність:
2005–2006 рр. — Професійно-педагогічний коледж Глухівського державного педагогічного університету, лаборант
2006–2012 рр. — Професійно-педагогічний коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка», викладач фахових дисциплін
2012–2022 рр. — Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка»; завідувач відділення професійної освіти, викладач фахових дисциплін
Напрям наукових досліджень:
Тема, над якою працює: Впровадження технологій інтерактивного навчання в процес підготовки майбутнього майстра виробничого навчання
Кількість науково-методичних публікацій — 24
Член обласного методичного об’єднання завідувачів відділень
Основні навчальні дисципліни: технологія ремонту та експлуатація транспортних засобів, трактори
Шутко Олександр Георгійович (Завідувач навчально-методичної лабораторії)
Shutko O H
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Дата й місце народження: 10 листопада 1979 року, м. Глухів Сумської області, Україна
Освіта:
2000–2006 рр. — Глухівський державний педагогічний університет (спеціальність «Професійне навчання. Механізація і гідромеліорація сільського господарства»)
Трудова діяльність:
2002–2022 рр. — ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка», завідувач навчально-методичної лабораторії

Члени циклової комісії працюють над удосконаленням методичного забезпечення освітніх компонент, модернізацією аудиторій, майстерень, лабораторій, виготовленням, поновленням, систематизацією навчальної наочності.

Робота викладачів спрямована на розширення та поглиблення професійної підготовки здобувачів освіти засобами позакласної роботи, створення комфортного освітнього середовища при поєднанні якісної професійної спрямованості освіти задля підготовки компетентних, інноваційно-орієнтованих, конкурентоздатних фахівців із формуванням їхнього особистісного потенціалу, всебічного розвитку здібностей та активної громадянської патріотичної позиції з метою розбудови Української держави в умовах сталого розвитку.

Joomla Plugins
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru