ollege Name5

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru
 
2024 рік
 
 
 
 

Мова й література у вимірах сьогодення: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м. Чернігів, 21-22 лютого 2024 р.). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. 436 с.

 

2023 рік
 
 
 

Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика і практика: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 10 жовтня 2023). Науково-методичний центр ВФПО, 2024. – 478 с.

Сімдесят шості економіко-правові дискусії

Наука та освіта в умовах війни: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка» : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів, аспірантів та молодих учених, здобувачів вищої та фахової передвищої освіти (розділ вища школа); (м. Глухів, 23-24 травня 2023 року), 2023. 291 с.

Наука та освіта в умовах війни: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка»: матеріали звітної науково-практичної конференції здобувачів вищої та фахової перед вищої освіти (м. Глухів, 23-24 травня 2023 року). 2023. 576 с.

Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки. 2023. Т. 2. Вип. 4. 80 с.

Development strategies for modern education and science: Materials of the ІV International research and practical internet conference (February, 25, 2023): collection of abstracts // for the general ed. Ph.D Serhii Onyshchenko. Zdarnad Sazavou : "DEL a.s.", 2023. 47 s.

 
 
2022 рік
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 рік
 
 
 

2020 рік
 
 

2019 рік
 
 
Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru