ollege Name5

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ПОГОДЖЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ПЕРЕГЛЯД ТА ЗБЕРІГАННЯ ПОСАДОВИХ ІНСТРУКЦІЙ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА»

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про бібліотеку Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про використання дистанційних технологій в освітньому процесі у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету»

ПОЛОЖЕННЯ про виконання курсових робіт у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про волонтерську діяльність студентів Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про дуальну форму здобуття освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію у Відокремленому структурному підрозділі "Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету іметі Олександра Довженка"

ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення академічної доброчесності у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про загальні збори трудового колективу Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план здобувача освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про кабінет психологічної підтримки Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про класного керівника Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань етики та академічної доброчесності Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про комплекс методичного забезпечення навчальної дисципліни у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти у ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок матеріального забезпечення здобувачів освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбалених батьківського піклування, осіб з їх числа та здобувачів освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків у ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду у ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про навчальні кабінети і лабораторії у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про наглядову раду Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про наркологічний пост Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення гостьових лекцій у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університетуімені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, перезарахування освітніх компонентів та кредитів на підставі документів про раніше здобуту освіту у Відокремленому структурному підрозділі "Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету іметі Олександра Довженка"

ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про платні послуги, що надаються Відокремленим структурним підрозділом «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації та проведення опитувань учасників освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій уВідокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічнийфаховий коледж Глухівського національного педагогічного університетуімені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітньо-професійних програм у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови здійснення вибору освітніх компонентів освітньо-професійної програми здобувачами освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики студентів у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про психологічну службу Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про раду з профілактики правопорушень у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про робочу програму навчальної дисциплііни у Відокремленому структурному підрозділі "Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного униерситету імени Олександра Довженка"

ПОЛОЖЕННЯ про самостійну роботу здобувачів фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про силабус навчальної дисципліни у Відокремленом структурному підрозділі "Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного університету імени Олександра Довженка"

ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості освіти Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про старостат Відокремленого структурного підпрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про стейкхолдерів (роботодавців) у Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення студентів Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університетуімені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення публічних закупівель товарів, робіт та послуг у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про Центр профорієнтаційної роботи та цифрової підтримки освітнього процесу Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про Центр розвитку дитини Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про Центр сприяння працевлаштуванню здобувачів фахової передвищої освіти Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru