Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ТЕМА ПЦК: ФОРМУВАННЯ  ПРОФЕСІЙНО-ДІЛОВИХКОМПЕТЕНТНОСТЕЙСТУДЕНТІВ   КОЛЕДЖУ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

DSC 0964

Завдання ПЦК професійної освіти

     Творче спрямування діяльності на всебічний розвиток юної особистості,  формування її базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його творчих потенційних можливостей, інноваційної діяльності.  

Дисципліни, що входять до складу ПЦК:

 • організація та методика професійного навчання,
 •  технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства,
 • ОКА,
 • ПДР,
 • автомобілі і транспортні засоби,
 • будова автомобіля,
 • трактори,
 • технологія ремонту та експлуатація транспортних засобів,
 • електрообладнання,
 • основи теплотехніки і гідравліки,
 • електротехніка,
 • електрообладнання транспортних засобів,
 • технічне обслуговування автомобілів і двигунів,       
 • технологія ремонту та експлуатація транспортних засобів,
 • спецтехнологія,
 •  паливо-мастильні матеріали,              
 • матеріалознавство швейного виробництва,
 • ТШВ,
 • конструювання та моделювання одягу,
 • художня обробка матеріалів,
 •  виробниче навчання,
 • матеріалознавство,
 • метрологія і стандартизація,
 • допуски і технічні виміри,
 • МТП,
 • основи автомобільних перевезень,
 •  с/г машини.

Якісний і кількісний склад ПЦК професійної  освіти

Назва ПЦК

Голова ПЦК

(ПІП, категорія, звання, термін перебування на посаді, стаж пед. роботи)

Всього осіб Вища категорія І категорія ІІ категорія Спеціаліст З них штатні працівники:
Всього осіб Вища категорія (ПІП) І категорія (ПІП) ІІ категорія (ПІП) Спеціаліст (ПІП)
Предметно-циклова комісія професійної освіти

Горєлий Руслан Петрович

спеціаліст вищої категорії,

1 рік на посаді голови ПЦК,

9 років пед. роботи

10

Геращенко Н.М.,

Сухойваненко О.М.,

Сєврюкова В.Є.,

Фокін О.В.,

Горєлий  Р.П.,

Шилко С.О.

Бойко А.М.,

Ребченко О.М.

Дига В.І.,

Скворцов М.В.

10

Геращенко Н.М.,

Сухойваненко О.М.,

Сєврюкова В.Є.,

Фокін О.В.,

Горєлий  Р.П.,

Шилко С.О.

Бойко А.М.,

Ребченко О.М.

Дига В.І.,

Скворцов М.В.

Бойко Анатолій Михайлович-викладач(Електрообладнання, основи теплотехніки і гідравліки, електротехніка), спеціаліст І категорії, вища освіта(Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії, 1978 р.Електрифікація сільського господарства. Інженер-електрик сільського господарства).

Педагогічний стаж-44роки.

Тема самоосвіти:ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПІД  ЧАС ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  СТУДЕНТІВ.
DSC 0959

Геращенко Неля Миколаївна-викладач(Організація та методика професійного навчання, технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства), вища освіта, магістр педагогічної освіти ,  вища категорія(1.Полтавський сільськогосподарський інститут, 1988р.Зоотехніка. Зооінженер.2.Глухівський державний педагогічний університет,

2005 р.Професійне навчання. (Механізація і гідромеліорація сільського господарства).

Магістр педагогічної освіти.Інженер-дослідник-педагог(викладач спецпредметів)).

Педагогічний стаж-20років.

Тема самоосвіти:ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ТА ПРОФЕСІЙНО-ДІЛОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС.
DSC 0953

Горєлий Руслан Петрович- викладач(ОКА, БР, ПДР, автомобілі і транспортні засоби, будова автомобіля), голова ПЦК професійної освіти, спеціаліст вищої категорії, вища освіта(1.Глухівський державний педагогічний університет, 2007 р.

Професійне навчання. Механізація та гідромеліорація сільського господарства.

Магістр педагогічної освіти. Інженер-дослідник –педагог (викладач спецпредметів).2. Державто-інспекція МВС України. Атестат спеціаліста навчання водінню ТЗ категорій"А1, А,В,С,СЕ".3. Державто-інспекція МВС України. Атестат спеціаліста «Будова і технічне обслуговування ТЗ».Державто-інспекція МВС України. Атестат спеціаліста «ПДР. Основи керування ТЗ і вимоги БДР. Етика водія ТЗ»).

Педагогічний стаж-9років.

Тема самоосвіти:ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ПІД ЧАС САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СПЕЦДИСЦИПЛІН.
DSC 0790

Дига Валентин Іванович-викладач(Технічне обслуговування автомобілів і двигунів,            технологія ремонту та експлуатація транспортних засобів, спецтехнологія, паливо-мастильні матеріали), вища освіта(Глухівський національний педагогічний університет

ім. О. Довженка 2013р.Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства).Інженер-педагог, дослідник (технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)).

Педагогічний стаж-4роки.

Тема самоосвіти:ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ САЕЦДИСЦИПЛІН
DSC 0909

Ребченко Олександр Мефодійович- директор ППК ГНПУ ім. О.Довженка, викладач(Електрообладнання транспортних засобів, техніка пошуку роботи), спеціаліст І категорії, вища освіта(Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства, 1988 р. Електрифікація сільського господарства.Інженер-електрик.).

Педагогічний стаж-4роки.

Тема самоосвіти: РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ   ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Скворцов Микола Вікторович-майстер виробничого навчання, вища освіта(Глухівський державний педагогічний університет,2007 р.).

Педагогічний стаж-5років.

Тема самоосвіти:ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ   МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ  ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ ПІД ЧАС ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
DSC 0922

Сєврюкова Валентина Єгорівна- викладач(Матеріалознавство швейного виробництва, ТШВ, конструювання та моделювання одягу, художня обробка матеріалів, виробниче навчання), вища категорія(Київський технологічний інститут легкої промисловості,

1984 р. Технологія швейних виробів. Інженер-технолог.) .

Педагогічний стаж-13 років.

Тема самоосвіти:ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ШЛЯХОМ ПОКРАЩЕННЯІНДИВІДУАЛЬНОЇ  РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ СТУДЕНТАМИ

Сухойваненко Олександра Миколаївна-викладач(Матеріалознавство, метрологія і стандартизація, допуски і технічні виміри), спеціаліст вищої категорії, вища освіта(Харківський ордена Леніна політехнічний інститут ім. В.І. Леніна, 1980 рік; спеціальність: «Матеріалознавство, устаткування і технологія термічної обробки металів»).

Педагогічний стаж-32роки.

Тема самоосвіти:ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОЇ  ПІДГОТОВКИ
DSC 0943

Шилко Сергій Олексійович-викладач(трактори), завідувач відділення професійної освіти, спеціаліст вищої категорії, вища освіта(Глухівський державний педагогічний університет, 2007 р. Професійне навчання. Механізація та гідромеліорація сільського господарства. Магістр педагогічної освіти. Інженер-дослідник –педагог (викладач спецпредметів)).

Педагогічний стаж-10років.

Тема самоосвіти:ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ   МАЙБУТНЬОГО МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ
DSC 0961

Фокін Олександр Володимирович –викладач (МТП, основи автомобільних перевезень, Виробниче навчання, с/г машини), спеціаліст вищої категорії, вища освіта(Харківський політехнічний інститут, 1994 р. Автомобілє- і тракторобуду-вання. Інженер-механік).

Педагогічний стаж-5років.

Тема самоосвіти:ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ  АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru