Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

1

Головна мета роботи ПЦК: забезпечення високого рівня якості підготовки фахівців, інтелектуально-розвинутих та творчо мислячих професіоналів, здатних у нових соціально-економічних умовах бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці; підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу

Основні напрямки та завдання роботи ПЦК:

 • організація педагогічних працівників навчального закладу на вдосконалення змісту навчання з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки, технології та виробництва, упровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання;
 • вдосконалення методичної підготовки викладачів стосовно проведення навчальної та виховної роботи;
 • активізація самостійної роботи викладачів щодо підвищення кваліфікації.
 • вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду членів ПЦК у навчально-виховній роботі;
 • створення оптимальних умов для професійного, морально-етичного, інтелектуального, художньо-естетичного розвитку особистості майбутніх фахівців;
 • утвердження в студентському колективі працелюбності й відповідальності, ініціативності, прагнення до професійної майстерності;
 • забезпечення наступності професійної підготовки студентів;
 • удосконалення організаційно-методичного забезпечення науково-дослідницької роботи студентів, залучення їх до наукових досліджень у взаємодії предметних циклових комісій з кафедрами Університету.

Дисципліни, що входять до складу ПЦК:

 • Основи виробництва:
  • Основи техніки і технології
  • Економіка і організація виробництва
  • Стандартизація, управління якістю і сертифікація
 • Виробництво та обробка конструкційних матеріалів:
  • Технології виробництва конструкційних матеріалів
  • Обробка конструкційних матеріалів
 • Машинознавство:
  • Робочі машини
  • Енергетичні машини
  • Інформаційні машини та кібернетичні системи
 • Технічна естетика
 • Технологічний практикум:
  • Практикум з обробки деревини
  • Практикум з громадського харчування
  • Практикум з обробки металу
  • Практикум у швейній майстерні
 • Інженерна графіка
 • Педагогічна практика (пропедевтична)
 • Педагогічна практика (виробнича)
 • Вступ до спеціальності
 • Основи теплотехніки і гідравліка
 • Технічна творчість
 • Домоведення

До складу ПЦК входять 7 викладачів. З них: спеціалістів вищої категорії 3, спеціалістів першої категорії 3, спеціалістів другої категорії 1.

2

 

 Бикова Тетяна Борисівна, голова предметно-циклової комісії технологічної освіти з 2015 року, спеціаліст першої категорії.

Освіта:

1.Кролевецьке професійно-технічне училище №22, 1994р. Кравець.

2. Кролевецьке професійно-технічне училище №22, 1995р. Закрійник верхнього одягу.

3. Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського, 2000 р.

Трудове навчання і фізика. Вчитель трудового навчання і фізики.

Працює в коледжі з 21.09.2009 року.

Педагогічний стаж 7 років

Дисципліни, які викладає: Обладнання та автоматизація швейного виробництва; Історія дизайну костюма і матеріальної культури, основи композиції одягу; Виробниче навчання; Нові технології швейного виробництва; Фізика

Тема самоосвіти: Взаємообумовленість теоретичної та практичної підготовки студентів у процесі формування складових професійної компетентності

Публікації:

 1. Bykova T. Peculiarities of training university students for professional work in gaining knowledge in economics Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics / M. Ivashchenko, T. Bykova // Journal LAssociation 1901 "SEPIKE" /Ausgabe 10 . – Osthofen, Deutschland; Poitiers, France; Los Angeles, USA . – P.23-27. – 188p.
 2. Bykova T. Improving the level of information ttechnologies competence by means of web technologies / M. Ivashchenko, T. Bykova // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, V (10), Issue: 86, 2016
 3. Быкова Т.Б. Oсобенности подготовки будущих учителей технологии в условиях актуализации экономики образования/Н.В.Иващенко , Т.Б.Быкова //Актуальные проблемы технологического образования: компетентность, мастерство, инновации : Материалы IVМеждународной заочной научно-практической конференции, Мозырь, 3 ноября 2015 г. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: В. Н. Навныко (отв. ред.) [идр.].
 4. БыковаТ.Б. Особливості освітніх інновацій в умовах актуалізації економіки освіти / М.В.Іващенко, Т.ББикова // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного  розвитку  вищої  школи:  збірник  матеріалів Міжнародної науково-практичної заочної конференції (18 вересня 2015 року). – Маріуполь, 2015 . – С. 175-176
 5. БиковаТ.Б.Особливості підвищення ІКТ-компетентності студентів педагогічних вищих навчальних закладів засобами веб-технологій / М.В.Іващенко Т.Б.Бикова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Гол. редактор: В.В. Вербець. – Вип. 13 (56). Частина ІІ. – Рівне : РДГУ, 2016. – С.89-92. 
  3
  Синиця Дмитро Олександрович, викладач ІІ категорії.

Освіта:

Глухівський державний педагогічний університет імені Олександра Довженка, 2010 р.

Педагогіка і методика середньої освіти. «Трудове навчання».

Вчитель трудового навчання та безпеки життєдіяльності.

Працює в коледжі з 2011 року.

Педагогічний стаж 5,5 років

Дисципліни, які викладає:

Технологічний практикум, Основи охорони праці, Захист Вітчизни, Основи техніки і технології, Метрологія і стандартизація, Технологія виробництва конструкційних матеріалів

Педагогічне кредо: «У кожній дитині бачити талановиту людину»

Тема самоосвіти: Особливості використання студентами інформації з мережі Internet у процесі самоосвітньої діяльності

4

Гаврилов Іван Петрович, завідувач відділення технологічної освіти, викладач першої категорії, викладач за суміщенням

Освіта:

 1. Глухівський державний педагогічний університет, 2005 р. Педагогіка і методика середньої освіти.

Трудове навчання і фізика. Вчитель трудового навчання, (технічної праці), фізики, креслення, астрономії і безпеки життєдіяльності

2.      Глухівський державний педагогічний університет, 2006 р.

Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика.

Магістр педагогічної освіти, викладач фізики

Педагогічний стаж 11 років

Дисципліни, які викладає: Фізика, Керівництво практикою

Тема самоосвіти: Підвищення рівня професійної компетентності студентів шляхом використання новітніх інформаційних технологій

5

Заїка Олексій Михайлович, заступник директора з навчальної роботи, викладач за суміщенням, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Освіта:

Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М. Сергєєва-Ценського, 1990р.

Загальнотехнічні дисципліни і фізика.

Вчитель загальнотехнічних дисциплін і фізики

Працює в коледжі з 2003 року.

Педагогічний стаж 28 років

Дисципліни, які викладає: Технічне креслення; Нарисна геометрія

Тема самоосвіти: Організація самостійної роботи при виконанні лабораторних робіт з креслення як фактор формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій

6

Малишева Неля Вікторівна, викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Освіта:

 1. Глухівський державний педагогічнийінститут імені Сергєєва-Ценського, 1987р.

Загальнотехнічні дисципліни і праця. Вчитель загальнотехнічнихдисциплін.

 1. Київські міські державні курси іноземних мов по відділенню англійської мови з правом викладання в загальноосвітніх школах, дошкільних та позашкільних установах.

Працює в коледжі з 2005 року.

Педагогічний стаж 28 років

Дисципліни, які викладає: Практикум з громадського харчування; Загальні питання методики; Методика навчання технологій; Технічна естетика; Вступ до спеціальності; Обробка конструкційних матеріалів.

Тема самоосвіти: Формування компетентності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення фахових методик

Викладач має публікації: розробка уроку з трудового навчання для       5 класу «Виготовлення годівниці» (журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»)  та статтю «Педагогічний імідж майбутніх майстрів виробничого навчання» (методичний посібник «Педагог професійної школи»).

7

Возняк Ольга Миколаївна, викладач, спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського, 1978 р.Загальнотехнічні дисципліни.

Вчитель загальнотехнічних дисциплін

Працює в коледжі з 2008 року.

Педагогічний стаж 35 років

Дисципліни, які викладає: Технічна механіка; Робочі машини; Еенергетичні машини

Тема самоосвіти: Шляхи формування складових професійної компетентності під час проведення лабораторних робіт з технічної механіки

Наукова робота, публікації

Робочий зошит для практичних та лабораторних занять з дисципліни «Робочі машини»

8

Дехтярьова Світлана Василівна, посада, викладач першої категорії

Освіта:

Глухівський державний педагогічний університет, 2003 р.

Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання.

Вчитель трудового навчання (обслуговуючої праці), основ інформатики, креслення, астрономії і безпеки життєдіяльності

Працює в коледжі з 2003 року.

Педагогічний стаж 12

Дисципліни, які викладає:Безпека життєдіяльності; Технічна творчість; Практикум у швейній майстерні; Домоведення; Спецмалювання

Педагогічне кредо: «Ми працю любимо, що в творчість перейшла...» (М.Рильський)

Тема самоосвіти: Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів як фактор формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru