ВСП "Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка"

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

     

Коледж створено у 1899 році як Глухівське ремісниче училище ім. М. А. Терещенка, 32 учні вступили до закладу за професією слюсар.

1913 рік– ремісниче училище реорганізовано в 4-класне, випускники якого могли виконувати роботу слюсаря, а також займати посаду підмайстра або майстра.

1919 рік– училище реорганізовано у професійно-технічну школу з 3-річним терміном навчання, де здійснюється підготовка фахівців для сільського господарства.

1929рік– професійно-технічну школу реорганізовано в технікум механізації сільського господарства.

1953 рік– заклад реорганізовано в училище механізації №1.

1969  рік – реорганізовано в СПТУ №1.

1979  ріку професійно-технічне училище №31.

1988 рік – відповідно до рішення Сумського обласного виконавчого комітету будівлю закладу освіти визнано пам’яткою історії архітектури та монументального мистецтва місцевого значення (встановлено меморіальну дошку «Будинок повітового земства»).

2002  рік– навчальний заклад реорганізовано у Професійно-педагогічний коледж Глухівського державного педагогічного університету, що здійснював підготовку студентів за кількома спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

2009 рік – у звязку з наданням Глухівському державному педагогічному університету ім. О. Довженка статусу національного заклад іменується як Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

2020 рік – Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.06.2020 № 820 Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка перейменовано у Відокремлений структурний підрозділ «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка».

Ночной город 60

 

 

 

 

 

 

 

 

Відокремлений структурний підрозділ «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» (код ЕДРПОУ ВП: 26265606) є відокремленим структурним підрозділом Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (код ЕДРПУ 02125527) без права юридичної особи.

Коледж як відокремлений структурний підрозділ університету не є юридичною особою, є бюджетною установою, діє на підставі положення та відповідно до отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності. З метою реалізації цілей та завдань Коледж Університету наділений окремими правами фінансово-господарської самостійності: веде окремий баланс, має реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби та поточні і депозитні рахунки в установах державних банків, відокремлене майно, печатку, штамп, бланки, логотип тощо.

ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка» провадить освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям фахової передвищої освіти, може проводити дослідницьку та/або спортивну діяльність, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з навчанням на робочих місцях. Коледж також має право відповідно до ліцензії (ліцензій), забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти, та/або першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, підвищення кваліфікації.

Мова освітнього процесу - українська

Коледж здійснює підготовку за 2 галузями знань:

01 Освіта/ Педагогіка;

07 Управління та адміністрування.

7 спеціальностями:

012 Дошкільна освіта;

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології);

014 Середня освіта (Фізична культура);

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості);

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства);

015 Професійна освіта (Транспорт);

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Форма навчання в коледжі – денна та заочна.

Основними структурними підрозділами ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка» є два відділення (професійної освіти та технологічної освіти), на яких здійснюється підготовка молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб; функціонують 7 циклових комісій.

 У Коледжі створено всі умови для навчання, відпочинку і особистісного розвитку здобувачів освіти. Повноцінний освітній процес здійснюється молодим творчим колективом викладачів.

Високу якість підготовки майбутніх фахівців забезпечує ефективна система практичної підготовки студентів. Базами практик здобувачів вищої освіти Коледжу є освітні заклади (заклади загальної середньої освіти, ліцеї, гімназії, дошкільні навчальні заклади; заклади професійної (професійно-технічної) освіти); банківські установи, страхові компанії.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru