ollege Name5

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка оголошує конкурс на заміщення посади директора Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка».

Кандидат на посаду директора повинен бути громадянином України, мати ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіти державною мовою і мати стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано термін роботи на керівних посадах тривалістю до трьох років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.


Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

  • заяву на участь у конкурсі;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 см
  • автобіографію; 
  • копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання (за наявності); 
  • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р.  № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656); 
  • довідку про наявність або відсутність судимості; 
  • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; 
  • копію паспорта, засвідчену претендентом; 
  • копію трудової книжки, письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, або нотаріально.

Документинадсилати або подавати на адресу: Глухівський національний педагогічний    університет імені Олександра Довженка (відділ кадрів) вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумської області, 41400           
Телефон для довідок:
(05444) 2-21-37

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru