Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Інформаційний пакет ЄКТС

Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (далі – Коледж) – вищий навчальний заклад І –ІІ рівнів акредитації.

Місцезнаходження Коледжу: вул. Києво-Московська, 51, м. Глухів, Сумська область, 41400, тел.: (05444) 2-27-17, е-mail: ppk_gnpu@ukr.net.

Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка - структурний підрозділ Університету. Заснований за державною формою власності без права юридичної особи (довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) серії АБ №882207) Коледжу надано права автономії згідно зі Статутом, з обов’язками платника податків (баланс, кошторис доходів і видатків, штатний розпис, печатку зі своїм найменуванням, штампи, інші необхідні реквізити та атрибути згідно з чинним законодавством). Освітній заклад створено на базі Глухівського професійно-технічного училища №31. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2002 р., № 407. Його реорганізовано в Професійно-педагогічний коледж Глухівського державного педагогічного університету. З 2009року у зв’язку із наданням Глухівському ДПУ ім. О. Довженка статусу національного Коледж іменується як Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Відповідно до Законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», «Про вищу освіту» Професійно-педагогічний коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка забезпечує громадянам України можливість отримати повну загальну середню освіту, професійно-технічну освіту за робітничими професіями та вищу освіту за освітніми програмами освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». Провадження освітньої діяльності із підготовки висококваліфікованих фахівців здійснюється за 7 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

У Коледжі створено всі умови для навчання, відпочинку і особистісного розвитку здобувачів вищої освіти. Повноцінний освітній процес здійснюється молодим творчим колективом викладачів.

Основними структурними підрозділами Професійно-педагогічного коледжу є два відділення, на яких здійснюється підготовка молодших спеціалістів за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб; функціонують 7 предметно-циклових комісій (ПЦК).

Інформацію щодо загальних процедур реєстрації та зарахування на навчання подано в Правилах прийому до Професійно-педагогічного коледжу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Високу якість підготовки майбутніх фахівців забезпечує ефективна система практичної підготовки студентів. Базами практик здобувачів вищої освіти Коледжу є освітні заклади (заклади загальної середньої освіти, ліцеї, гімназії, дошкільні навчальні заклади); банківські установи, страхові компанії. Здійснюється стовідсоткове соціальне страхування студентів під час практики.

Сучасна матеріально-технічна база, що відповідає вимогам державного стандарту, дає змогу повноцінно організовувати й здійснювати навчально-виховний процес.

У коледжі функціонує актова зала, яка оснащена музичним обладнанням і використовується для організації дозвілля та формування гармонійного розвитку здобувачів вищої освіти.

До послуг студентів – бібліотека коледжу з читальною залою на 20 місць та книжковим фондом 31765 примірників. Бібліотека Коледжу підтримує ділові зв’язки з навчально-наукові бібліотекою Університету, з бібліотеками міста. Книжковий фонд бібліотеки постійно поновлюється.

Заняття з фізичного виховання проводяться в спортивній залі Коледжу загальною площею 122,7 кв.м., обладнаній за сучасними вимогами.

Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитками складає 100% від потреби. У гуртожитку створено всі умови для проживання і підготовки до занять, є бібліотека.

З метою соціального захисту здобувачів вищої освіти адміністрацією Професійно-педагогічного коледжу та профспілковим комітетом проводиться постійна робота щодо здійснення фінансової підтримки найменш захищених категорій.

Випускники Коледжу працевлаштовуються за фахом або продовжують навчання у закладах вищої освіти III – IV р. а. за спорідненою спеціальністю (Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, Сумському національному аграрному університеті, Сумському державному університеті та ін.).

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru