joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Науково-дослідна робота

у Відокремленому структурному підрозділі "Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка" та навчально-наукова Університету

Науково-дослідна робота здобувачів освіти є невід’ємною складовою наукової діяльності Коледжу. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з фаховаю передвищою освітою, розширення загального та професійного світогляду. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти, як складова професійної підготовки, передбачає навчання майбутніх фахівців сучасним технологіям наукового пошуку, методології та методики дослідження, участь у дослідницькій діяльності, формування здатностей самостійного творчого розв’язання певних наукових проблем. У контексті вирішення науково-дослідної проблеми викладачі Коледжу працюють у напрямку виявлення та розвитку обдарованої студентської молоді.

Під керівництвом викладачів здобувачі вищої освіти підготували доповіді до звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів «Молодіжна наука в контексті нової української школи» (13-15 березня 2018 р., м. Глухів) та звітної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» (23-24 квітня 2019 року).

У 2018-2019 навчальному році під керівництвом викладачів  Колтакової М. Ю. і Чмиркова М. Ю. здобувачі вищої освіти Коледжу взяли участь у міському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді: проект «Місцевий хештег» (Усикова Ю.), проект «Aktivitipark» (Чубун В, Шалуханова К.), проект «Соціальний контейнер» (Анкілова К., Поцелуєва К.). І місце посіла проектна група у складі Чубуна В. та Шалуханової К.

Під керівництвом викладачів функціонують студентські наукові гурткита проблемні групи.

Дебатний клуб «Я так думаю» (керівник Сидоренко О. М.) створено в Британському форматі парламентських дебатів з метою розвитку конструктивно-аналітичного мислення та реалізації творчого потенціалу здобувачів вищої освіти, формування сучасного світогляду та компетенцій молоді на базі навичок публічного виступу.

Головною метою студентської наукової проблемної групи «Актуальна економіка» (науковий керівник – канд. пед. наук Земка О. В.) є посилення особистої зацікавленості здобувачів вищої освіти у обраному напрямку навчання, розвиток економічного мислення, творчого потенціалу, формування компетентностей у сфері дослідження економічних проблем, розширення кругозору й наукової ерудиції, формування активної життєвої позиції до соціально-економічних явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві, професійне та економічне виховання студентської молоді.

Керівники студентського наукового гуртка «Досвідчений фінансист» –Колтакова М. Ю. та Чмирков М. Ю. – поглиблюють економічну освіту гуртківців через вивчення глобальних та національних господарських і соціокультурних проблем, процесів економічної й політичної інтеграції країн і народів, узагальнення й систематизації попередніх знань гуртківців з економіки на значно вищому теоретичному рівні.

Діяльність учасників проблемної групи «Сучасний економіст-бухгалтер» (керівник –Захлєбаєва Н. М.) зорієнтовано на розширення та поглиблення знань про специфіку бухгалтерського обліку в Україні в умовах сьогодення, тенденції розвитку фінансового сектора в економіці, на вдосконалення уявлень здобувачів вищої освіти про сучасні проблеми в економічній сфері діяльності українців, формування поняття про кореляційні взаємозв’язки між економічними науками, розвиток економічного мислення, пізнавального, науково-дослідницького інтересу, засвоєння основ наукової діяльності.

У контексті діяльності наукового гуртка «Історичні студії» (науковий керівник – канд. іст. наук Грибенко О. М.) здобувачі вищої освіти готують наукові доповіді, повідомлення, реферати з актуальних питань історичної науки, виступають з науковим доробком на засіданнях гуртка, наукових семінарах, конференціях, виконують завдання дослідницького характеру в період навчальної практики.

Науковий гурток «ART-фантазія» (керівник – Ювченко Т. М.) об’єднує творчих здобувачів вищої освіти з метою формування у них первинних систематизованих навичок науково-дослідної роботи та вмінь застосовувати їх у практичній діяльності.

Репрезентацією науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти є доповіді здобувачів вищої освіти на науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, участь у конкурсах на кращу наукову роботу, публікації наукових статей у друкованих та електронних виданнях.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru